Xổ số Hưng Yên
Xổ số Hưng Yên
Vị Trí:Xổ số Hưng Yên > Xổ số Hưng Yên > Soi Py Các ngân hàng thương mại không nên dựa quá nhiều vào các platform thứ ba để ngăn chặn việc thủ tiêu các khoản vay internet.

Soi Py Các ngân hàng thương mại không nên dựa quá nhiều vào các platform thứ ba để ngăn chặn việc thủ tiêu các khoản vay internet.

Cập Nhật:2022-07-29 07:45    Lượt Xem:153
nguồn: kinh tế ngày hôm nay

0 1}0}giải quyết vấn đề rỗng của việc quản lý khoản vay Mạng. Gần đây, Ủy ban Điều chỉnh ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc đã thông báo về việc củng cố quản lý các khoản vay trên mạng của các ngân hàng thương mại và cải thiện chất lượng và hiệu quả của dịch vụ tài chính (ở đây gọi là thông báo), buộc các ngân hàng thương mại rõ ràng phải cải thiện khả năng quản lý rủi ro và kiểm soát của các khoản vay trên mạng và thực hiện trách nhiệm của những người quản lý vay mượn. Trong số đó, nếu các khoản vay Mạng liên quan đến hợp tác với các tổ chức hợp môi trường về thị trường, mua sắm khách hàng, trả tiền và giải quyết, công nghệ thông tin, v.v. thì các ngân hàng thương mại phải thúc đẩy quản lý các mối liên kết kiểm soát rủi ro cốt lõi chứ không nên giảm các tiêu chuẩn để kiểm soát rủi ro do hợp tác kinh doanh. Ngày nay, các khoản vay trên mạng gồm chủ yếu ba loại: các ngân hàng thương mại tự vận hành, các khoản vay chung trên mạng được tài trợ bởi các ngân hàng thương mại và các tổ chức hợp tác, và những khoản vay được tài trợ bởi các ngân hàng thương mại. Ông ấy nói Mo Xibồ, phó chủ nhiệm của Viện Tài chính Liên kết Trung Quốc tại đại học Renmin Đại học Trung Quốc. Cách thức thu hút nhiều sự chú ý của thị trường chính là sự đóng góp của các ngân hàng thương mại cộng từ các tổ chức hợp đồng. Cái gọi là hỗ trợ vay tức là các ngân hàng thương mại tăng hiệu quả truy cập khách hàng, quyết định tín dụng, kiểm so át mạo hiểm, quản lý sau khi vay và các mối liên hệ khác nhờ dữ liệu, công nghệ hay các platform bên ngoài. Điều này có lợi cho tất cả các bên. Mọi người nói rằng một lần, qua cách hợp tác với khác pháp, bọn ngân hàng đã giải quyết những tất cả thông tin và những kênh khác, kiểm soát những chi Mặt khác, các tổ chức hỗ trợ vay đã đạt tới một quy mô kinh doanh cao hơn và một chuỗi cung cấp còn lại ổn định hơn. Thêm vào đó, các công ty nhỏ và nhỏ và người tiêu dùng cũng có thể có kinh nghiệm tiêu thụ tốt hơn, giảm ngưỡng tín dụng và lãi suất vay mượn. Những năm gần đây, việc vay Mạng đã phát triển nhanh chóng và có vai trò quan trọng trong việc phục vụ nền kinh tế thực tế. Như một bổ sung quan trọng cho các khoản vay ngoại tuyến truyền thống, Internet dễ dàng đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý của doanh nghiệp và cư dân, giúp đỡ phát triển nền kinh tế thực tế, và giúp cải thiện liên tục tiện lợi và bao gồm cả. Người có thẩm quyền phụ trách Ủy ban ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc nói vậy. Đặc biệt là trong trường hợp phòng ngừa và kiểm soát của COVID-19, Internet có thể đạt tới nhóm khách hàng mà khó khăn được chi trả bởi các kênh tài chính truyền thống. Theo thống kê của bộ phận quy định, vào cuối tháng mười đôi, số tài khoản vay trên mạng của các cơ quan tài chính ngân hàng là 5.75 trilion yuan, tăng dần năm này trên năm, số vay trên mạng cá nhân cho sản xuất và hoạt động và kinh doanh hợp lệ. Số vay trên mạng trên mạng tăng lên, gồm gồm 62.1. và 46.3 đầy mỗi năm. để tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế thực tế và tiếp tục cải thiện chất lượng và hiệu quả của dịch vụ tài chính, thông báo khuyến khích các ngân hàng thương mại hỗ trợ một cách nhanh chóng tiến hóa biến đổi số, phát triển chính xác sản phẩm cung cấp, nâng cao tốc độ ứng với dự án, tăng tốc độ đáp ứng cho vay mượn, cải thiện tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến quá trình vay mượn, như giúp đỡ các yếu tố của thị trường giải cứu, giảm chi phí to àn diện cho các công ty, Tăng cường khả năng hỗ trợ tài chính trong các khu tiêu thụ. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng trong quá trình phát triển kinh doanh, cũng có những rủi ro giấu là sinh sản, vấn đề chủ chốt chính là việc kiểm soát rủi ro. Một số ngân hàng thương mại không thể hoàn thành trách nhiệm của những người vay mượn, và mối liên kết chủ chốt để kiểm soát rủi ro,Xổ số Hưng Yên ví dụ như tín dụng, phát hành khoản vay và giám sát của quỹ, dựa quá nhiều vào các tổ chức hợp tác, nó thiếu những yêu cầu quy định và không có lợi cho một sự phát triển kinh doanh bền vững. Người phụ trách CBI đã nói Theo mục đích này, thông báo yêu cầu phải chú ý đến việc phát triển và tiêu hóa, nhưng cũng khuyến khích các ngân hàng thương mại thúc đẩy liên tục biến đổi kỹ thuật số và đóng vai trò tích cực của các khoản vay mạng, nó đề xuất các yêu cầu sửa chữa chi tiết cho các vấn đề không tuân thủ. Điều quan trọng nhất là các ngân hàng thương mại phải chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý khoản vay và phải tuân thủ kiểm soát rủi ro độc lập. Ngân hàng thương mại là cơ sở chính của các ngân hàng thương mại, và sự độc lập kiểm soát rủi ro là đường sống để nhận ra sự phát triển ổn định và khỏe mạnh của các doanh nghiệp vay Internet. Người phụ trách CBI đã nói Ví dụ như, các ngân hàng thương mại nên cải thiện khả năng kiểm soát rủi ro của các khoản vay internet, độc lập và thực hiện các việc kiểm tra nhân dạng, chấp nhận tín dụng và ký hợp đồng, thực hiện các trách nhiệm chính của cuộc điều tra vay mượn, đánh giá rủi ro, quản lý tín dụng, giám sát quỹ vay mượn, thực hiện các yêu cầu của các bộ phận quản lý tài chính trong việc điều tra tín dụng, thanh toán và chống rửa tiền, và ngăn chặn việc lỗ vốn quản lý vay mượn. Nếu như Internet có liên quan đến việc hợp tác với các tổ chức hợp tác về quảng cáo, mua bán khách hàng, bồi thường và bồi thường, công nghệ thông tin, v.v., các ngân hàng thương mại phải tăng cường quản lý mối quan hệ kiểm soát rủi ro cơ bản chứ không nên giảm các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro do sự hợp tác kinh doanh. Cộng thêm là, các ngân hàng thương mại cũng nên củng cố tình hình quản lý các quỹ cho vay. các mối liên kết chủ chốt như phát hành quỹ vay, thu hồi vốn và lãi, và giảm thanh toán được quyết định bởi ngân hàng một cách độc lập, và các hướng dẫn được tiến hành bởi ngân hàng. Đồng thời, các ngân hàng thương mại nên có những biện pháp hiệu quả để giám sát việc sử dụng các khoản vay, đảm bảo an to àn cho quỹ vay, và ngăn chặn việc chặn, thu thập và cướp tiền của các tổ chức hợp tác. Theo như sắp xếp của thời gian qua, dựa trên sự xoay chuyển của các ngân hàng thương mại, liên tục kinh doanh và kết nối với các điều khoản điều tra tín dụng, thông báo rằng việc thiết lập thời gian qua phù hợp với các biện pháp quản lý kinh tế điều tra tín dụng, tức là, từ ngày phát hành đến tháng Sáu, 2023, cũng được kéo dài quá trình tạm thời cho việc quản lý các khoản vay trên mạng của các ngân hàng thương mại, để đảm bảo không giảm hỗ trợ các khoản vay trên mạng cho nền kinh tế thực tế. The CBS sẽ tăng cường sự giám sát và hướng dẫn, quan tâm đến việc thực hiện nó, khuyến khích các ngân hàng thương mại thực hiện việc cung cấp cho vay trên mạng theo luật và cẩn thận, có hiệu quả cải thiện mức độ hoạt động và quản lý, và tiếp tục cải thiện chất lượng và hiệu quả của dịch vụ tài chính cho nền kinh tế thực tế. Người phụ trách CBI đã nói Description

Powered by Xổ số Hưng Yên @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 站群系统 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền