Xổ số Hưng Yên
Xổ số Hưng Yên
Vị Trí:Xổ số Hưng Yên > Xổ số Hưng Yên > Xsmb25/1/2022 Làm sao viết mã SQL có thể được thực hiện trong mọi cơ sở dữ liệu?

Xsmb25/1/2022 Làm sao viết mã SQL có thể được thực hiện trong mọi cơ sở dữ liệu?

Cập Nhật:2022-07-31 08:55    Lượt Xem:185

Xsmb25/1/2022 Làm sao viết mã SQL có thể được thực hiện trong mọi cơ sở dữ liệu?

Không, không. Có nhiều hay ít sự khác nhau trong cấu trúc hàm của các loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Để làm các báo cáo yêu cầu SQL có cùng một chức năng hoạt động trơn tru trong các kiểu cơ sở dữ liệu khác nhau, cần phải dịch cú pháp phân biệt hàm mà mỗi cơ sở dữ liệu có. Description Dừng lại Sử dụng công nghệ ORM có thể chuyển đổi các câu hỏi do lập trình viết thành mã SQL của các cơ sở dữ liệu khác nhau, cũng tương đương với một mức độ mang tính nhất định. Tuy nhiên, công nghệ ORM chỉ thích hợp để xử lý mã SQL đơn giản trong các viễn cảnh OLTP, và nó khó có thể di chuyển SQL phức tạp hơn trong các trường hợp OLAP. Ví dụ như, các chức năng không được hỗ trợ trực tiếp trong công nghệ ORM được sử dụng, hoặc có SQL phức tạp chứa các cuộc đặt câu hỏi từ đó. Description The {0)}Set solper SPL đã thiết lập một bộ cấu hình truy vấn SQL, mà có rất nhiều chức năng tự nhập (mà vẫn còn được thêm) và có thể miêu tả thao tác liên tục hơn. Có một chức năng dịch chuyển yếu mềm trong SPL, có thể dịch mã SQL tiêu chuẩn này thành SQL của các cơ sở dữ liệu khác nhau để thực hiện di chuyển cơ sở dữ liệu. Description Dễ như đánh chuẩn Không, không. Description Dừng lại! Khách hàng: NĂM(ORROD); SUM(lòng giá)? 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2hnbsp; 2Yeah; Ủy ban đâu? TỪ% phù dâu; đâu là đâu? GroupWiseComment BY% phù dâu; Khách hàng: NĂM(ORROADBLOD)% 2enbsp; Có% phù dâu; SUM(lòng giá)? 2gt; 2Yeah; 2000% phù dâu; Dừng Không, không. Description Cho để tìm ra. Sau khi dịch xong, bạn có: Không, không. Description Dừng lại! Khách hàng: NĂM(ORROD); SUM(lòng giá)? 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2hnbsp; 2Yeah; Ủy ban đâu? TỪ% phù dâu; đâu là đâu? GroupWiseComment BY% phù dâu; Khách hàng: NĂM(ORROADBLOD)% 2enbsp; Có% phù dâu; SUM(lòng giá)? 2gt; 2Yeah; 2000% phù dâu; Dừng Không, không. Description Kim! và nếu dùng để tìm ra núi('% 26lda;ORSERLE% 2thứ có;) Sẽ trở lại: Không,Xổ số Hưng Yên không. Description Dừng lại! Khách hàng: CỰC CỰC(NĂM% 2enbsp;from% 2nbsp;tầm tầm ngắm); SUM(lòng giá)? 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2hnbsp; 2Yeah; Ủy ban đâu? TỪ% phù dâu; đâu là đâu? GroupWiseComment BY% phù dâu; Khách hàng: CỰC CÓT(NĂM% 2enbsp;from% 2nbsp;tầm tầm ngắm;tầm ngắm; Có% phù dâu; SUM(lòng giá)? 2gt; 2Yeah; 2000% phù dâu; Dừng Không, không. Description Dễ quá! Bạn có thể thấy hàm chuẩn có thể chọn đúng hàm tương ứng theo cơ sở dữ liệu. Description Bỏ qua khả năng di chuyển mã SQL bằng cách dịch chỉ các chức năng trong mã SQL tiêu chuẩn mà không dịch (sao chép) thông báo, như vậy mã SQL tiêu chuẩn có thể mô tả nhiều hoạt động hơn. Ví dụ, đối với các tìm kiếm dưới sau đây, không quan trọng chúng được dịch vào cơ sở dữ liệu nào, SQL sẽ không thay đổi và có thể được thực hiện bình thường. Description Không, không. Description Dừng lại 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; đâu rồi? 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; M% phù dâu; TỪ% 2nbsp;% 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; Làm bao nhiêu thứ có thể thực hiện được khi thực hiện nhiệm vụ này chưa? Khi tôi nói đúng, tôi không muốn nghe điều đó, tôi không muốn nghe điều đó. M% phù dâu; 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; TỪ% 2nbsp;% 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; Số đâu? T1% 2nbsp; Dừng Không, không. Description The

Chương trình bổ sung SPL là một phần mềm nguồn mở được viết bằng Java. Rất dễ được nhập vào các ứng dụng Java và sử dụng chức năng chuyển cổng SQL này. Nếu bạn cần dịch phát âm mã SQL trong một ứng dụngXsmb25/1/2022, bạn có thể gọi trực tiếp phương pháp API:

Không, không. Description Dây ♪ ra núi% 2nbsp;=% 2đéo hiểu 26lda; NHẬP ĐOÀN; Khách hàng: NĂM(ORROD); SUM(lòng giá)? 2Yeah; Ủy ban đâu? TỪ% phù dâu; đâu là đâu? GroupWiseComment BY% phù dâu; Khách hàng: NĂM(ORROADBLOD)% 2enbsp; Có% phù dâu; SUM(lòng giá)? 2gt; 2Yeah; Language 2đéo hiểu 2Yeah; ra núi% 2nbsp;=% 2Yeah; com.raqmềm.dm.ski.SQL.translati(ski.,% 2nbsp;% 2thế giới đáp;ORNGLE% 2tforcó;%% 2Yeah; Dừng Không, không. Description

Powered by Xổ số Hưng Yên @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 站群系统 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền